Analytisk förmåga, riskanalys, nerver av stål och reaktions-
snabbhet är några egenskaper som duktiga fondförvaltare, pla-
cerare och rådgivare måste ha. Ja, och stridspiloter ...

 

År 2000 fick 4,4 miljoner svenskar en fondkatalog med 465 olika fonder i
sin hand. Nu skulle svenskarna själva placera en del av den intjänade
pensionen i fonder och därmed vara sin egen lyckas smed.

Vi, Johan och Tomas, insåg på ett tidigt stadium att det här innebar en
möjlighet att kraftigt förbättra den egena pensionen - förutsatt att man jobbar
rätt med pengarna. I början på det nya milleniet utvecklade vi, två före
detta stridspiloter från det Svenska flygvapnet, och började tillämpa en
PPM-modell under arbetsnamnet Twoship (en flygterm för två plan som
flyger i par).

Twoshipmodellen bygger i korthet på att i största möjliga utsträckning
undvika förluster för att ha möjlighet att ta del av de chanser som kommer
att dyka upp när det vänder. Kapitalskydd är en av nycklarna i vår
förvaltningsmodell.

Vår modell visade sig fungera utmärkt i praktiken. Nyheten om att vi
klarade positivt resultat under de svåra åren 2001 och 2002 spred sig, och
flera vänner och bekanta ville ta del av vår modell. Intresset och efterfrågan
ökade i takt med våra goda resultat. Så vi fann för gott att helt enkelt lägga
ut vår modellportfölj på webben. Helt gratis. Antalet användare ökade
stadigt, efter artikel i Dagens Industri hösten 2006 passerade vi 13 000
användare då var medlemskap gratis. För närvarande, tar vi ut en medllems avgift för att vara medlem
hos Twoship.

Vårt resultat sedan starten + 1000 procent.

Johan Ginyard & Tomas Larsson / Twoship