Vårt PPM-resultat sedan år 2001:

Twoship + 894%               AP7aktie (inkl. PSF) + 448%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Twoship 11 7 36 29 66 7 11 -3 38 4
AP7a PSF -11 -27 19 10 25 10 5 -36 35 15
2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 
Twoship -16 2 3 22 13 0
AP7aktie -12 18 34 31 16  19  -3  37 5
2021  2022
Twoship 24 2
AP7aktie 35 -11


uppdaterad 2022-05-14