DN 2007-04-28 Piloter vill få PPM-sparande att lyfta.